“Bewegen is belangrijk voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Dit geldt voor jong en oud en voor mensen met en zonder chronische ziekte of beperking. Bewegen werkt daarnaast ook preventief en helpt bij het terugdringen van overgewicht en valletsel.

Gelukkig heeft Goes een beweegvriendelijke omgeving  met een goede voetgangersinfrastructuur, veilige fietspaden enaantrekkelijke en veilige buurten.

Om alle mensen in de gemeente Goes aan het bewegen te krijgen zien we als een uitdaging en een kans. In de visie kunnen we lezen dat 49% van de Goesenaren voldoet aan de norm gezond bewegen.

De VVD kan zich vinden in de beweegvisie en spreekt de wens uit dat we in 2023 een veel groter percentage mensen aan het sporten krijgen dan de eerder genoemde 49%. Mogelijk kunnen we topsporters als voorbeeld gebruiken om mensen aan het bewegen te krijgen? Denk hierbij aan Dorian van Rijsselberghe als een voorbeeld voor de watersport of zoals  AV’56 dat volgende week 2 gerenommeerde polsstokhoogspringers de vernieuwde atletiekbaan laat openen.

We wensen de portefeuillehouder  en de betrokken ambtenaren veel succes met de uitwerking van deze visie en wat de VVD betreft blijven we graag op de hoogte van de trends en ontwikkelingen.”

Bijdrage Raadsvoorstel Beweegvisie, debatraad 19 september 2019

Meer informatie: www.goesbewegen.nl