Hoe werkt het en waarom?

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 heeft de VVD gestreden om een lastenbevriezing voor niet-woningen door te voeren. De Goese VVD vindt zo’n bevriezing hard nodig! Het is ons gelukt om bij de vorming van de coalitie (CDA, VVD en SGP/CU) dit op te nemen in het coalitieakkoord.

 

De afgelopen tijd heeft de oppositie kritiek geuit over deze bevriezing. Dit heeft geleid tot felle debatten in de gemeenteraad, maar de VVD is blij te vermelden dat vanaf 2019 alle Goese inwoners, besturen en ondernemers met een zogenaamde ‘niet-woning’ hier iets van gaan merken!

 

Hoe werkt het en waarom? Dat leest u hieronder.

Wat betekent een lastenbevriezing?

Een lastenbevriezing houdt in dat men exact dezelfde prijs betaalt dan in het jaar daarvoor. Oftewel, de kosten voor een niet-woning zijn in 2019 precies hetzelfde als in 2018. Het is dus géén korting en géén lastenvermindering, het is gewoonweg een bevriezing. Het akkoord is gesloten voor de komende periode wat betekent dat de lasten in de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 gelijk blijven aan de kosten in 2018.

Wat is een niet-woning?

Bij de OZB wordt onderscheid gemaakt tussen een woning en een niet-woning. Een woning is onroerende zaak die voor tenminste 70% gebruikt wordt voor woondoeleinden. Simpel gezegd is dit wanneer iemand in een koopwoning woont. Let goed op, een huurwoning valt hier dus niet onder! Al het overige valt onder de categorie niet-woningen. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Clubgebouwen van verenigingen (Voetbalkantine)
  • Bedrijfspanden in de Poel
  • Winkels in de binnenstad

 

Waarom is dit nodig?

Je zou verwachten dat het tarief tussen woningen en niet-woningen gelijk is. Echter, niets is minder waar. Het tarief voor niet-woningen is 3x zo hoog als voor een woning!

Voorbeeld:

Voor een woning van € 200.000 betaalt de eigenaar € 294,00

Voor een winkelpand van € 200.000 betaalt de eigenaar € 906,00

 

Wij vinden dat dit meer in evenwicht moet zijn, omdat:

  • een krachtige economie met een goed vestigingsklimaat voor bedrijven én inwoners goed is voor Goes;
  • wij ambiëren dat de gemeentelijke lasten voor bedrijven en inwoners tot de 5 laagste van Zeeland behoren. Voor onze inwoners is dat het geval en daar zijn we trots op. Bij de gemeentelijke lasten voor bedrijven is dat niet het geval. We horen zelfs tot de 5 duurste gemeenten van Zeeland.
  • veel ondernemers meer gemeentelijke lasten betalen naast OZB. Men betaalt in sommige gevallen ook nog toeristenbelasting, precariobelasting, etc. De opbrengst hiervan gaat naar de algemene middelen en is dus vervolgens vrij te besteden. Bijvoorbeeld aan een tekort op jeugdzorg.

Wie profiteren er van?

We hebben gemerkt dat men bang is dat dit voornamelijk voordeel zou opleveren voor die “grote internationale bedrijven die toch al zoveel geld verdienen”. Deze angst is onterecht, namelijk 70% van het aantal bedrijven in Goes valt onder het “micro/kleinbedrijf” (1 tot 10 medewerkers). Dit zijn dus de ondernemers waar je waarschijnlijk vaak komt. De bakker in de straat, je favoriete kledingwinkel, een boekenwinkel, etc.

Hoe fijn is het dat deze ondernemers de prijs van producten niet hoeven te verhogen vanwege een stijging in gemeentelijke lasten. Daar profiteer jij dus ook weer van!

Wat zijn de kosten voor de Gemeente Goes?

Voor het jaar 2019 zijn de kosten € 75.000. Voor het jaar 2020 en verder zijn de exacte kosten nog niet bekend. Dat hangt namelijk af van de hoogte van prijsindexeringen.

Conclusie

Mocht je nog twijfelen? Naar aanleiding van bovenstaande weet je het zeker! De bevriezing van ondernemerslasten is Goed voor Goes.