‘Al mijn hele leven zie ik, als ik voor de brug sta te wachten of als ik naar de Praxis ga, die foeilelijke kavel die de afgelopen jaren vervallen is tot een troosteloze hoop onkruid. Niet echt een aanwinst voor de entree van het Goese centrum van die kant.

De VVD is daarom erg blij dat er nu een schitterend plan ligt om op deze kavel te realiseren. Een mooie invulling maar ook een schitterende plek voor nieuwe bewoners die zo graag in Goes willen wonen. En een schoolvoorbeeld van inbreiding en stadsvernieuwing waar we in Goes veel waarde aan hechten!

En uiteraard, bij nieuwe ontwikkelingen zijn er altijd mensen die ongemak ervaren. Dat betreuren we en hopen dat de initiatiefnemers en de bezwaarmakers er in goede harmonie uit gaan komen.’

Planschade risico is in ons inziens voor de ontwikkelaar en niet voor de gemeente.

Tijdens de debatraad op 26 november 2020 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad aangenomen. Enkel D66 stemde tegen.