Schulddienstverlening is de dienstverlening die ten aanzien van personen met schulden geleverd wordt. Alle gemeenten binnen de GR de Bevelanden hebben in hun beleidsplan opgenomen dat Schuldhulpverlening openstaat voor alle inwoners. Om financiële problemen met succes en duurzaam te bestrijden te bestrijden, zullen de achterliggende problemen eveneens worden aangepakt in samenwerking met externe partners. Dat wil zeggen dat gekozen is voor een integrale aanpak. Daarbij blijft de cliënt verantwoordelijk voor het slagen van het project.

De VVD kan zich geheel vinden in deze uitgangspunten maar heeft moeite met de wijze waarop hier op onderdelen invulling aan wordt gegeven. Bij het opzetten van de samenwerking GR de Bevelanden is duidelijk afgesproken dat deze samenwerking de zelfstandigheid van de gemeenten niet zal beperken.

Het voorliggende beleidsplan heeft nog een aantal ‘open’ punten van aanpak waarvan afgevraagd kan worden of deze in alle gemeenten voldoende  steun krijgen. Zo heeft de gemeente Goes de regel dat iemand slechts 1 maal in de 10 jaar gebruik kan maken van schuldhulpverlening. Een regel die zijn waarde al heeft bewezen en die we dus graag willen behouden. Het zou zomaar kunnen dat dit wijzigt zonder overleg vooraf.

Volgends wethouder van der Reest bestaat er dan altijd de mogelijkheid dit nog aan te passen aan de colour locale door bv. een amendement in te dienen. De VVD  vindt dit de omgekeerde wereld. Schulddienstverlening is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Daar moet het proces worden gevoerd en de beleidsregels vastgesteld.