Het is interessant de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen te onderzoeken op de fiscale paragraaf.

Bijna alle partijen die als links kunnen worden geduid kondigen (forse) belastingverhogingen aan. Het grote graaien lijkt te gaan beginnen, gepaard gaande met het uitdelen en najagen van wind(molens).

 

Veelal wordt dit verdedigd met een klaagzang over de zgn. tweedeling in de maatschappij met daarbij de litanie dat nog veel mensen niet profiteren van de opleving van de conjunctuur. De verschillen tussen de inkomens zou te groot zijn. Dat moet kleiner en dat heet dan rechtvaardiger.

 

Eigenlijk is dat merkwaardig nu we moeten vaststellen dat Nederland tot de top van landen behoort waar de inkomensverschillen het kleinst zijn.

 

We hebben al wat afgenivelleerd de afgelopen jaren, ja decennia.

 

Het ligt echter eerder in de rede om, nu het weer goed gaat, na te denken over lastenverlichtingen na de jaren van lastenverzwaringen.

 

Dat is goed voor de werkgelegenheid en stelt mensen in staat voor zich een inkomen te verdienen in plaats van de hand op te moeten houden. Het afhankelijk willen zijn van allerlei sociale regelingen is niet iets dat moet worden beloond al denken een aantal partijen daar duidelijk anders over.

 

 

Bijdrage Dick de Korte, Fractievoorzitter VVD Goes