Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeenteraad is in de debatraad van 17 september akkoord gegaan met het inrichten van een inkooporganisatie. Deze organisatie gaat Zeeuws breed de inkoop regelen en is al apart orgaan ingepast in de Gemeenschappelijke regeling GGD.

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de jeugdzorg en bepaald welke en hoeveel zorg ze inkoopt. De VVD heeft de wethouder verzocht om in de inkoopcontracten met de zorgverleners uniforme outcomcriteria op te nemen en de raad een overzicht te geven van de inkoop per aanbieder. De VVD vindt dit laatste belangrijk omdat hiermee voor nieuwe inkooprondes en begrotingsvaststelling gestuurd kan worden.

De VVD sluit zich ook aan bij de door bijna iedere partij gevraagde aandacht voor een goede communicatie naar de inwoners en een periodieke evaluatie. Wethouder de Bat heeft aangegeven dit laatste de eerste periode maandelijks te zullen doen.

Ad Schuurbiers