Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2017 is de begroting voor 2018 aan de orde geweest. Zoals u in de krant heeft kunnen lezen heeft onze VVD-fractie aandacht gevraagd voor voldoende woningbouwlocaties nu de bouw en woningmarkt voorspoedig verloopt. Maar er is natuurlijk meer.

Goes doet het economisch best goed. Bedrijven hebben belangstelling voor Goes. Dit is belangrijk. Onze bedrijven zijn belangrijke voor onze Goese gemeenschap. Een florerende bedrijfsleven levert werkgelegenheid op en draagt daarmee bij aan de welvaart van onze gemeente.

Reden waarom de VVD-fractie aandacht heeft gevraagd voor het niveau van de gemeentelijke lasten voor bedrijven. Het gaat daarbij niet om multinationals maar om de gewone bedrijven, met name het zgn. midden- en kleinbedrijf. We hebben moeten vaststellen dat in vergelijking met andere Zeeuwse gemeenten Goes het veel beter zou kunnen doen.

Jaarlijks worden bij de begrotingsbehandeling de lijstjes gepresenteerd van de woonlasten per gemeente in Zeeland. Daar doet Goes het redelijke goed. We hebben gepleit dat een zelfde lijstje wordt gepresenteerd voor bedrijven. Helaas blijkt na kennisneming daarvan dat Goes het veel minder goed doet dan bij de woonlasten. Reden voor een voortdurende aandacht hiervoor. Het kan niet zo zijn dat het bedrijfsleven de melkkoe wordt voor gemeentelijke uitgaven.

Het college heeft dan ook toegezegd hier aandacht aan te zullen besteden en wij als VVD zullen dit nauwlettend blijven volgen.