Goes moet de broekriem de komende jaren flink aanhalen, maar tot welk gaatje is nog even de vraag. Dat blijkt uit de perspectiefbrief, het ‘doorkijkje’ naar de begroting voor volgend jaar en verder. “Er staat spanning op de begroting en er is weinig ruimte voor nieuw beleid”, geeft wethouder Loes Meeuwisse (VVD, financiën) aan hoe de Goese vlag er bijhangt.

De gemeente moet volgend jaar in elk geval 2,7 miljoen bezuinigen. Een groot deel daarvan is al ingevuld, maar het tekort loopt de jaren daarna verder op tot 3,4 miljoen. Dat gat moet dus nog worden gedicht, maar Goes kiest ervoor om daar nu nog geen harde keuzes in te maken.

Vooral 2015 wordt een jaar waarin er veel te gebeuren staat. Dan worden namelijk de decentralisaties in het sociale domein doorgevoerd vanuit het Rijk en dat geeft onzekerheid. Gemeenten moeten meer doen met minder geld. “De budgetten van de decentralisaties zijn voor een groot deel bekend gemaakt via de mei-circulaire, maar de vraag blijft of deze budgetten wel voldoende armslag geven temeer daar op deze budgetten door het Rijk fors gekort is”, zegt Meeuwisse. Verder is het voor Goes zeer ongunstige herverdeeleffect van de algemene uitkering uit het gemeentefonds verwerkt. Dat kost de gemeente een miljoen. Er wordt nog geprobeerd die in de ogen van Goes en andere plattelandsgemeenten onterechte herverdeling van tafel te krijgen, maar volgens Meeuwisse is het maar de vraag of die effect zal hebben.

Parkeerinkomsten

Andere ‘boosdoeners’ die Goes financieel de duimschroeven aandraaien, zijn de drastisch lagere parkeerinkomsten, de fors lagere uitkering van Delta-dividend en onvoorzien onderhoud aan gemeentelijk vastgoed.

Voordeel

Vanwege de precaire financiële situatie zullen de meevallers die er zijn niet ten goede komen aan de burgers. Zo is er vanaf 2017 een voordeel van een half miljoen op de afvalstoffenverwijdering, maar dat wordt niet doorberekend in de afvalstoffenheffing; ofwel: geen belastingverlaging. “Maar ook geen extra verhoging buitenom de inflatie”, zegt Meeuwisse. De gemeente wil ook nog drie ton bezuinigen op onderhoud en beheer.

De perspectiefbrief wordt op 26 juni besproken in de raadscommissie en op 10 juli, samen met de jaarrekening 2013 vastgesteld door de gemeenteraad.

bron PZC