De gemeenteraad van Goes stemde donderdagavond 16 april 2020 in met het bestemmingsplan voor bedrijvenpark Deltaweg. Hiermee is een forse stap gezet om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren aan de westzijde van Goes tussen de Deltaweg en het Poelbos. De VVD vindt de aanleg van het bedrijventerrein hard nodig. Zeker nu de ruimte op bedrijventerrein De Poel opraakt, is investeren in economie hard nodig! Onze fractievoorzitter Stan Jasperse kreeg de toezegging van wethouder Cees Pille om per kwartaal inzicht te krijgen in de kosten en opbrengsten van het gronddepot. Uiteindelijk werd bijna unaniem ingestemd met het plan, waar de VVD zich al jaren hard voor maakt.

 

Lees hier meer over de ontwikkeling van Bedrijventerrein Deltweg.