Het onteigenen van gronden ten behoeve van ons bedrijventerrein ligt de VVD zwaar op de maag. Aan de ene kant vragen we al een kleine 10 jaar om vaart te maken met bedrijventerrein Deltaweg (toen nog Poel 5). Aan de andere kant hebben we de grondeigenaren, als VVD hechten we aan het eigendomsrecht en willen dat in principe respecteren.
Kan de portefeuillehouder nog eens aangeven waarom aan de ene kant gesproken wordt met partijen (wij nemen aan met de intentie er uit te komen) en aan de andere kant toch tot onteigenen over te gaan. Bent U niet bang dat de hakken van de eigenaren n.a.v. dit besluit (nog dieper) de grond in gaan?

Wij vinden dat er niet lichtvaardig omgegaan mag worden met andermans eigendommen en willen de garantie van de portefeuillehouder dat alles in het werk gesteld word wat (binnen aanvaardbare grenzen uiteraard) mogelijk is om er minnelijk uit te komen alvorens tot onteigening wordt overgegaan.

 

De portefeuillehouder antwoorde hierop dat de wens zeker is om er minnelijk uit te komen, dat is ook de verwachting. Verdere vertraging moet voorkomen worden en dit dient als een stok achter de deur. De verwachting is dat het nog zeker een 2 tot 3 maanden zal duren voordat we toestemming hebben om de tot onteigening kunnen overgaan.

Stan Jasperse: ‘De VVD heeft het moeilijk vandaag, eigendomsrecht versus voortgang van een zeer belangrijk project. Met de uitdrukkelijke toezegging van de portefeuillehouder dat we ons uiterste best blijven doen om te komen tot minnelijke verwerving. Wij willen we dit voorstel toch maar steunen, dit omdat we het ontberen van enig uitgeefbaar industrieterrein nog erger vinden dan onteigenen. Tot slot bij herhaling nog een tip van de VVD; begin nu a.u.b. de volgende keer eerder met plannen en verwerven.’

 

Lees ook het artikel in de PZC: Goese raad staat niet te springen om grond voor nieuw bedrijventerrein te onteigenen.