Donderdagmiddag 15 maart heeft een deel van de fractie van de VVD Goes, onder leiding van wethouder Loes Meeuwisse, een werkbezoek gebracht aan bouwbedrijf Van de Linde. Een heel trotse Marco van de Linde liet de gasten kennismaken met zijn bedrijf aan de hand van een mooie presentatie. Bouwbedrijf van de Linde, dat al sinds 1951 gehuisvest is in de gemeente Goes, is in de bouwnijverheid breed inzetbaar, ze bedienen alle disciplines. Nieuw- en verbouw van woningen en bedrijfspanden, nieuwbouw voor het Gors, maar ook inbraakbeveiliging, een dakkapel of een aanbouw kunnen ze realiseren. Recente werken die Van de Linde gerealiseerd heeft zijn de verbouw van het Beest en de restauratie van het Stadhuis op de Grote Markt. Op dit moment lopen de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de Oranjerie op het Bleekveld in Goes. En dat allemaal onder het motto Bouwen op Vertrouwen.

Marco van de Linde vindt de opleiding van personeel erg belangrijk, de mix van jong en ouder personeel is goed in balans. Maar hij ziet ook de ontwikkeling dat bouwpersoneel schaars wordt, iets waar de VVD Goes zich ook zorgen over maakt. Daarnaast vindt Marco het erg belangrijk dat er op korte termijn weer woningbouwgrond voorhanden komt. Uiteraard wil de VVD Goes dat ook. De huidige locaties zijn allemaal zo goed als vol en gezien de groei van Goes moeten er uitbreidingsmogelijkheden zijn. Hetzelfde geldt voor de Poel 5. Ook hier wil de VVD Goes dat er de nodige vaart achter de ontwikkelingen gezet wordt. Bouwbedrijf Van de Linde heeft in de vorige industriegebieden in de Poel veel panden gebouwd en wil daar graag mee doorgaan!