Laat ik maar eerlijk zijn. In de meer dan 6 jaar dat ik als raadslid het wel en wee van de gemeente Goes volg was ik nimmer in het archief van onze gemeente geweest. Het archief van de gemeente was voor mij een kostenpost die ik jaarlijks in begroting en jaarrekening tegen kwam. Niet direct het eerste onderwerp waar de belangstelling naar uit ging. Vermoedelijk zal dit ook wel zo blijven al gebied de eerlijkheid dat na een raadscommissie met bezoek aan dit archief dat nut en noodzaak in ieder geval zijn aangetoond.

 

 

De aanwezige collectie, zoals de foto- en prentbriefkaartencollectie, de bibliotheek en de krantencollectie. De archieven van de weeskamer, rechtbanken en notariële archieven herbergen een schat aan gegevens, net als die van de plaatselijke kerken en verenigingen. Dit alles levert voldoende materiaal op voor onderzoek of om gewoon vragen over het verleden te kunnen beantwoorden.

 

 

De oudste bescheiden in de collectie dateren van 1449.

 

 

Om archiefstukken te bekijken kan men  plaatsnemen in de  studiezaal. Op de studiezaal kan men  ook gebruik maken van boeken uit de bibliotheek; deze worden echter niet uitgeleend. Het raadplegen van archiefstukken is gratis. Een aantal zaken is digitaal te raadplegen op deze website: o.a. bevolkingsregisters, akten van de burgerlijke stand, foto’s, kaarten en prenten.

 

Ook kan men  informatie aanvragen per telefoon (0113-249783), per brief of per e-mail (gemeentearchief@goes.nl).

 

 

Ad Schuurbiers,

raadslid