Geachte heer De Korte,

 

In uw brief van 15 december 2016 refereert u een artikel in de Volkskrant van 16 juni 2016. In dit artikel wordt gemeld dat kleine gemeenten, zoals gemeente Oudewater, onderzoek heeft laten doen naar sporen van drugs in het rioolwater. U stelt dat een dergelijk onderzoek informatie geeft over de mate van drugsgebruik in de gemeente. En dat deze onderzoeks- resultaten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verschillende beleidsterreinen die gerelateerd zijn aan het gebruik van drugs zoals orde en veiligheid en gezondheidszorg.

 

Naar aanleiding hiervan heeft uw fractie een aantal vragen gesteld. De beantwoording van deze vragen treft u bij deze aan.

 

1) Heeft u kennis genomen van deze berichtgeving en ervaringen van deze kleinere gemeenten met dit onderzoek? Ja, deze en andere berichtgeving over rioolonderzoek om inzicht te krijgen in het gebruik van drugs is ons bekend.

 

2) Overweegt u ook een dergelijk onderzoek te laten instellen voor de gemeente Goes? Wij hebben dit serieus overwogen. Er is echter besloten om eerst in te zetten op het halen van informatie bij de jongeren en jong volwassenen zelf. Deze zomer is het uitgaanspubliek in Goes gevraagd naar hun gebruik van alcohol en drugs. De resultaten hiervan zullen begin 2017 bekend worden.

 

In aanvulling op dit onderzoek is overwogen een rioolwateranalyse op de aanwezigheid van meerdere drugs uit te voeren om vast te kunnen stellen welke drugs en in welke hoeveelheden in Goes gebruikt worden en om te zien hoe dit gebruik in verhouding staat tot het gebruik in andere steden. De kosten van een dergelijk onderzoek bedragen 15.000,00 euro. Gelet op dit hoge bedrag is besloten om hiervan af te zien.

3) Wat zijn de afwegingen die tot uw oordeel hebben geleid?
Zie antwoord vraag 2.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Goes,

  1. H.E. Schild / mr. L.J. Verhulst.
    Secretaris / Burgemeester