VVD_GOES_Velde

Enige tijd geleden heeft de VVD fractie gesteld aan het college over de dienstverlening, dit naar aanleiding van een onderzoek van de Kamer van Koophandel waar Goes slecht scoorde op het gebied van de telefoon beantwoording.
De vragen van de VVD gingen wat dieper op de dienstverlening in en onze zorg dat vooral de digitale dienstverlening wat achter lijkt te lopen bij andere gemeenten.

Antwoorden VVD vragen Dienstverlening