imagesCultuur en Sport zijn belangrijk voor het geestelijk en lichamelijk welbevinden van het individu maar zeker ook voor de leefbaarheid van de stad en de omliggende dorpen.

De gemeente heeft hier een verantwoordelijkheid en de VVD loopt daar ook zeker niet voor weg.
Mede dankzij de VVD zijn er de afgelopen jaren forse stappen gezet om het voortbestaan van culturele instellingen zoals de Mythe, ’t Beest en het historisch Museum de Bevelanden te waarborgen. Sportvelden zijn opgeknapt evenals de kleedaccomodaties.

 

De rol van amateurverenigingen en amateurorganisaties is bijzonder belangrijk. Ja die rol van de amateurverenigingen zal in de toekomst alleen nog maar groter worden. De VVD Goes zal deze vrijwilligers dan ook blijven steunen. Wel is de VVD van mening dat voor deze subsidiering een tegenprestatie van de verenigingen mag worden gevraagd.

 

Tot slot vindt de VVD Goes dat er in de gemeente betaalbare podia moeten zijn voor optredens van amateurgezelschappen. Dat betekent, naar de mening van de VVD, dat amateurgezelschappen  tegen een sterk gereduceerd tarief gebruik moeten kunnen maken van de Mythe.

De VVD zal zich de komende vier jaar hard voor blijven maken.