Het voorstel behelst het hier heen halen van Alleenstaande vluchtelingenkinderen. Als VVD vragen wij ons af of dat op dit moment wel zo’n goed idee is en wel om de volgende redenen;

  1. De hele asielprocedure zoals die in Nederland nu loopt kan niet echt op onze steun rekenen. (lengte procedure, manier van opvangen enz.) Ook de Kinderombudsman is hier niet tevreden over.
  2. De doorstroming in de huidige azc is te laag met als gevolg dat we mensen in bv de Zeelandhallen willen gaan huisvesten hetgeen volgens de VVD niet wenselijk/menselijk is.
  3. De minderjarige alleenstaande migranten die we tot nu toe opvangen loopt ook niet helemaal op rolletjes. (Als we de media mogen geloven is hun veiligheid niet gegarandeerd en De laatste 10 jaar zijn we er 2500 uit beeld verloren voordat de procedure afgrond was waarvan we niets weten mbt woon of verblijfplaats een aantal daarvan zou in handen van mensenhandelaren zijn gevallen.)
  4. Wij op dit moment zelf ook in een corona-crisis zitten waarvan we het verloop ook nog niet kennen en ook niet kunnen overzien wat dit gaat betekenen voor de huidige AZC’s
  5. Dit alles overziend zijn wij van mening dat wij deze kwetsbare groep die in een lastige positie zit erg weinig kunnen bieden en er veel meer in zien om ter plaatsen hulp te bieden ipv ze naar ons land te halen.