2020 Is een zeer bijzonder jaar geweest, het leven is veranderd en hier hebben wij allemaal, alle burgers van de gemeente Goes, mee te maken gekregen. Mede door de covid-19 pandemie moeten we nog zorgvuldiger beslissingen nemen. Het zijn onzekere tijden en het einde daarvan is nog niet in zicht. We moeten dan ook zeker niet voorbij gaan aan eventuele tegenvallers die nu nog onzichtbaar zijn, denk hierbij aan bv de GGD die door Corona wel heel veel op z’n bord gekregen heeft. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat dit GEEN tegenvaller wordt.

We moeten bedachtzaam zijn en op de financiële positie letten. We moeten proberen te voorkomen dat we volgend jaar bij de begroting in een situatie komen waarbij we weer flinke bezuinigen moeten gaan toepassen zoals een paar jaar geleden. Daarom stelt de VVD nu ook al voor om enkele voorgestelde mutaties uit de begroting te halen. Door dit nu te doen laten we als raad zien dat wij zorgvuldig te werk gaan en zo ons uiterste best doen om te voorkomen dat straks de Goese burger voor de tekorten gaat opdraaien dmv belastingverhogingen.

Even omgezet naar de thuissituatie; offertes voor nieuwe dakkapel of garage zijn binnen. Maar een van de partners verliest zijn/haar baan waardoor de financiële toekomst onzeker wordt, wat gaan doen? gewoon doorgaan en aanbesteden of even uitstellen totdat er meer zekerheid is? 

Vanavond is die keus aan U, met alle gevolgen die we nu nog niet kunnen overzien van dien.

Maar stilstaan is niet het credo, we moeten vooruit blijven kijken en doorpakken op zaken die de gemeente, en dus de Goese burger, ten goede komt.

Dus de VVD blijft inzetten op groei, groei van bedrijven, groei van de huizenmarkt, groei van banen en welvaart in Goes en de omliggende dorpen. Daarnaast het stimuleren om onze kinderen laten opgroeien in vrijheid en veiligheid en daar waar nodig een vangnet te bieden als het even niet lukt. 

Zoals de VVD al vaker heeft benoemd zien wij onze gemeente als HET economisch centrum van de provincie. Wij willen ervoor zorgen dat de gemeente aantrekkelijk blijft, ook voor jonge mensen.  

Om dit doel te bereiken zijn we als gemeente goed op weg maar er moet wel extra aandacht worden geschonken aan een aantal belangrijke aspecten.

Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd mogelijkheden moeten zijn om door te stromen. We moeten voorzien in woonruimte waar vraag naar is. De schaarste op de woningmarkt wordt elk jaar groter hetgeen de woning prijzen zo ver opdrijft dat een passende woning vinden voor steeds minder mensen is weggelegd. Juist ook omdat er zo weinig nieuwe bouwplannen bijkomen. Vorig jaar en de jaren daarvoor heeft de VVD ook al gevraagd om snel met plannen te komen. Concrete actie is waar het vooralsnog aan ontbrak, daadkracht is nu noodzaak! 

Er is veel werkgelegenheid bij de lokale bedrijven en ook in de arbeidsmarktregio Zeeland is veel werk te vinden. Werkgevers in alle sectoren staan te springen om personeel. Deze vraag naar goed personeel is ook een zorg. Letterlijk in de zorg is weinig personeel te vinden terwijl daar juist nu alle handen nodig zijn. maar ook de techniek en bouwnijverheid schreeuwt om mensen. 

Omdat veel mensen in Goes willen werken en wonen kunnen we onze functie als centrumgemeente blijven vervullen. Echter, de kavels op de bedrijfsterreinen die we nu hebben zijn bijna allemaal uitgegeven. Bedrijven die zich nu in Goes willen vestigen kunnen mogelijk terecht in een bestaand pand maar voor nieuwbouw moeten ze nog altijd (net als vorig jaar en het jaar ervoor) wachten op de aanleg van het bedrijvenpark Deltaweg. Het duurt nog tot zeker tot volgend jaar voordat de eerste kavels beschikbaar komen. Als het tenminste niet te veel tegen steekt met de verwerving van de ontbrekende kavels.  Als het aan de VVD ligt moet er vol ingezet worden om zo snel mogelijk kavels uit te geven. Er is al een paar jaar een wachtlijst van bedrijven die interesse hebben (of hadden) in een kavel. 

Ook  aan het actualiseren van het Masterplan Binnenstad – Centrum 2030 – waar wij verleden jaar ook naar vroegen moet nu toch echt spoedig aandacht geschonken worden.  Diverse ontwikkelingen zoals winkelleegstand, veranderend consumentengedrag en de gevolgen van de coronacrisis maken dat dit meer dan ooit om visie vraagt.

In het collegeprogramma staat mooi verwoord:

‘We gaan voor een optimale dienstverlening en het maken en houden van echt contact met elkaar’

‘Denken vanuit mogelijkheden, empatisch en procesgevoelig’. 

Wij vinden dit erg belangrijke aspecten om het gat tussen burger en ambtelijke organisatie te dichten. Het is ook nodig dat dit gat gedicht wordt. Wij zien graag in 2021 meer voorbeelden waarbij participatie trajecten effectief worden toegepast waarin de ambtelijke organisatie laat zien dat zij intensief bezig zijn met het ‘omdenken’. Oftewel de cultuurverandering die het mogelijk maakt om ‘out of the box’ te denken.  

Wat de VVD betreft gaan wij In deze bijzondere periode voorzichtig om met onze uitgaven, maar investeringen in bouwgrond (die de afgelopen jaren steeds voor de meevallers zorgden) gaan wij zeker niet uit de weg. Sterker nog, die zoeken we op! Maar nu nieuwe zaken oppakken die structureel veel geld kosten stellen we gezien deze onzekere tijd graag even uit.