We wonen graag in een schone, leefbare wijk. De VVD vindt het normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.

  • De gemeente gaat verrommeling van wijken en dorpen tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als dit voordelen biedt, kan de uitvoering door externe bedrijven gebeuren. Als het ophalen en verwerken van afval goedkoper kan dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners.
  • De gemeente voert beleid uit en stimuleert het opruimen van asbest door middel van een subsidieregeling.
  • We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen inwoners stimuleren om beter te scheiden. Wie vaker zijn grijze bak buiten zet moet meer betalen.
  • Op verzoek stellen wij de inwoners een groene bak van 240 liter ter beschikking.
  • De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer van het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten.
  • De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met het waterschap om oplossingen te zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. In Goes gaan we experimenteren met bestrating die wateroverlast vermindert. In Goes West zijn hier goede ervaringen mee, dit kan ook in andere wijken.
  • Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water. De gemeente  zal onderzoeken welke plekken in wijken en dorpen kwetsbaar zijn bij hevige regenval. Hierover zullen gesprekken worden gevoerd met de bewoners.