Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking (Wgs in werking getreden). Een reden voor de gemeente Goes om de schuldhulpverlening binnen de organisatie opnieuw te bekijken. Het aan de gemeenteraad voorgelegde beleidsplan gaat uit van een integrale aanpak waarbij er een goede balans is tussen preventieve activiteiten en de hulpverleningstrajecten.De insteek is dat er wordt gekeken naar de achterliggende oorzaken en niet alleen naar de schulden zelf. Hierbij wordt de samenwerking  met ketenpartners gezocht.

Geldproblemen zijn regelmatig de basis van een steeds groter wordende problematiek, meestal is er sprake van meerdere schulden. Door mensen te helpen hun financiële situatie weer op orde te krijgen en hen te leren financieel zelfstandig te zijn, wordt armoede bestreden en hebben mensen meer mogelijkheden om actief te participeren in de samenleving.

Het beleidsplan gaat vooral uit van schulden voorkomen en terugdringen. De wijziging van de naam schuldhulpverlening in schulddienstverlening illustreert dit.

De VVD kan zich in hoofdlijnen vinden in dit beleidsplan maar heeft toch speciale aandacht gevraagd voor het opnemen van een uitsluiting van deze dienstverlening voor fraudeurs. De VVD wil zo voorkomen dat de hulpverlening aan mensen die het echt nodig hebben in het gedrang komt. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Deze mensen weten donders goed waar ze mee bezig zijn. Denk aan het zwart bijklussen naast een uitkering. Denk aan het bedonderen van de fiscus. Denk ook aan het keer op keer afsluiten van nieuwe telefoonabonnementen die vervolgens niet worden betaald.
Ook over de extra kosten van 100.000 euro voor de uitvoering van dit beleidsplan is de VVD kritisch. Ze heeft de wethouder gevraagd om te zoeken naar slimmere samenwerkingen in eigen organisatie.