Op 15 oktober 2015 heeft de gemeenteraad zich gebogen over de horecavisie.

Belangrijkste discussiepunten vormden de vraag hoe een toetsingscommissie die gaat vaststellen of een nieuw horecabedrijf zich in Goes kan vestigen dient te worden samengesteld en of de nachthoreca verder dient te worden beperkt.

 

De VVD heeft t.a.v. beide punten een amendement ingediend.

 

De VVD is van mening dat de toetsingscommissie dient te bestaan uit onafhankelijke personen die worden aangesteld door horeca Nederland. Voor dit amendement was geen meerderheid te vinden. De toetsingscommissie moet nu worden samengesteld uit de ondernemers in de horeca zelf.

 

In een andere amendement heeft de VVD gepleit voor het in standhouden voor het aantal vergunningen voor de nachthoreca. Immers op deze wijze wordt een bestaand voorzieningenniveau waaraan toch behoeft bestaat gehandhaafd. Voor het totale aanbod van horecamogelijkheden is dat belangrijk. Met het streven naar een beperking van nachthorecazaken wordt de overlast niet beperkt. In tegendeel te verwachten is juist dat deze dan toeneemt bij gebrek aan mogelijkheden.

 

Dit amendement mocht rekenen op steun van een meerderheid in de raad. Een opsteker voor de horeca en de VVD in Goes.