Tijdens de commissievergadering van 10 september werd gesproken over de horecavisie.

Wij zijn te spreken over de aanpassingen die zijn gemaakt naar aanleiding van de inspraaknotities op het eerdere concept.

 

Wel hebben wij de aandacht gevestigd op de positie van de ondernemers met een nachtvergunning en de ondernemers buiten het kerngebied. De visie geeft aan dat het bestemmingsplan gewijzigd kan worden. Wij vinden dat een kwalijk zaak voor de ondernemer en de verkoopbaarheid van zijn onderneming. Wat als de ondernemer met pensioen gaat en het bestemmingsplan wijzigt? Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer.

 

Tijdens de commissievergadering is hier geen duidelijk antwoord op gekomen door  Verhulst en zal de horecavisie dus nogmaals besproken gaan worden in de debatraad van 15 oktober.

 

Tevens zijn wij van mening dat de horecavisie moeten bestaan uit kansen en zich niet richt op een uitsterfbeleid.

 

Chantal Peereboom