In de raadsvergadering van 26 november 2015 heeft de gemeente raad een aantal besluiten genomen die van belang zijn voor de realisatie van belangrijke, groet projecten voor Goes. Het gaat om de afslag A 58, de tunnel onder het spoor en de reconstructie van het Tiendenplein, aangeduid als Goese Poort.

 

Met deze besluitvorming komt de realisatie van deze projecten dichterbij. Deze projecten zijn belangrijk voor Goes. Goes wordt daarmee aantrekkelijker voor burgers en vooral bedrijven. Groei van bedrijfsactiviteiten betekent meer werkgelegenheid, meer inkomen en meer welvaart.

 

Deze projecten worden gefinancierd uit de reserve majeure projecten. Deze reserve is juist voor de realisatie van deze projecten gevormd.

 

Een aantal partijen in de raad was van mening dat deze projecten maar moesten worden uitgesteld om de reserve majeure projecten te sparen voor mogelijke extra uitgaven in het zgn. sociale domein. Een doelstelling waarvoor de reserve juist niet gevormd is.  Als argument wordt dan aangevoerd dat mensen belangrijker zijn dan stenen.

 

Hiermee wordt echter blijk gegeven van een gevaarlijke kortzichtigheid. Immers uitstel betekent dat latere realisatie weer veel duurder wordt. Dit leidt, dat leert ons het verleden dikwijls tot afstel. Het niet realiseren van deze projecten betekent economische achteruitgang van Goes en dat betekent juist op termijn minder ruimte voor sociale aardigheden. Er is dan sprake van een verpaupering in de meest ruime zin van het woord.

 

De VVD fractie steunt van harte de voortvarende aanpak van onze wethouder, die voornamelijk voor de realisatie van deze projecten verantwoordelijk is.