Goes is een van de vier grootste Zeeuwse steden en draagt vanuit deze positie actief bij aan de doorontwikkeling van Zeeland. De gemeente zet zich in voor voldoende woningen en werk en het blijvend boeien en binden van ondernemers.

Met deze regels begint het programma ruimte en economie. De VVD is blij dat er in Goes veel bedrijven en ondernemers zijn die werkgelegenheid bieden. Elke dag komen honderden mensen naar Goes om hun werk te doen.

Maar het probleem zit hem in de woonruimte. Er zijn niet voldoende woningen in de gemeente Goes om aan de vraag en de groei te kunnen voldoen. Zeeland groeit, lazen we nog niet zo lang geleden in de krant, en ouderen die met pensioen gaan kiezen er ook steeds vaker voor om in Zeeland te komen wonen. Pensioenmigratie is een nieuwe ontwikkeling die we moeten koesteren. Goes, met al haar voorzieningen, moet ervoor zorgen dat de mensen die zich in gemeente willen vestigen niet gedwongen worden om in Borsele of Kapelle te gaan wonen.

Jammer genoeg is er de laatste jaren weinig aandacht besteed aan het grondbeleid en het aankopen van locaties. Als we nu bouwgrond moeten kopen betalen we de hoofdprijs.

Om toch iedereen de kans te geven woonruimte te vinden dient de VVD vandaag 2 moties in. Transformatie van gebouwen die nu leeg staan inzetten om er betaalbare huurwoningen van te maken. De tweede motie dienen we in om een mooie locatie, die reeds eigendom is van de gemeente, in te zetten om er woonruimte te creƫren.

Zoals u weet vraagt de VVD al jarenlang meer aandacht voor huisvesting voor iedereen. Als we nu beslissen voor meer actie dan zijn we al te laat. Laten we er met deze raad voor zorgen dat de jeugd die in Goes wil blijven wonen ook de kans krijgt iets betaalbaars te vinden. Dat doorstroming binnen het woningsegment mogelijk blijft en dat werknemers die we nodig hebben voor de bedrijven makkelijk woonruimte in Goes kunnen vinden. Als we dat nu prioriteit geven kunnen we de komende jaren met een gerust hart vooruit!

Motie ‘Actie op de woningbouwmarkt!’ is aangenomen door alle partijen met uitzondering van Groen Links.

Motie ‘Transformatie bestaande gebouwen’ is unaniem aangenomen.

Lees hier het PZC artikel