Op donderdag 8 april is in raadscommissie gesproken over de aanpassingen in de algemene plaatselijke verordening. De meeste aanpassingen betreffende een actualisering n.a.v. ervaringen.Een aantal aanpassingen trokken de aandacht. Zo hebben een aantal aanpassingen plaatsgevonden op het gebied van het organiseren van evenementen. Ook de muziek in horecagelegenheid was onderwerp van gesprek. Al snel bleek dat deze aanpassingen gebaseerd zijn op gesprekken met betrokken partijen, die met deze voorstellen konden instemmen. Als VVD vinden wij het een goede ontwikkelingen dat met deze inbreng rekening wordt gehouden en regelingen, indien mogelijk dit zoveel mogelijk aan partijen wordt overgelaten.

 

Ten slotte was ook het carbidschieten onderwerp van gesprek. Een groot deel van de raad kon zich in die voorgestelde aanpassingen niet vinden. Het college zegde toe dit opnieuw te gaan bekijken.