Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie.

Cultuur in de gemeente Goes is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. Amateurverenigingen in de dorpen en gemeenschappen zijn heel belangrijk en moeten worden gesteund.

  • Het Historisch Museum de Bevelanden heeft laten zien een visie op de toekomst te hebben. De plannen die er zijn om samen met de VVV tot een nieuwe invulling te komen moeten worden ondersteund. Samenwerking aan het kerkplein met de Grote Kerk en het Slot Oostende is positief.
  • Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie.
  • Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een (digitaal) evenementenloket.
  • Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.