We slaan als raad een nieuwe weg in door deze periode aan de slag te gaan met een raadsagenda, een ambitiedocument met 3 thema’s gedragen door alle partijen. Het is een innovatief concept wat gaandeweg handen en voeten zal moeten gaan krijgen. Het is ambitieus en uitdagend, voor zowel ons als raad als ook zeker voor het college en het ambtelijk apparaat.

Als we gaan inzoomen op de thema’s vinden wij als VVD Goes vooral de volgende zaken belangrijk:

Het thema wonen spreekt voor zich: Al jaren roepen wij op tot ACTIE op de woningmarkt. Actief grondbeleid en toekomstgericht handelen zijn voor ons belangrijke speerpunten binnen dit thema.

Bij verduurzaming ligt onze focus vooral op haalbaar en betaalbaar voor inwoners als ook voor ondernemers. Een breed draagvlak onder onze inwoners is voor ons een voorwaarde. Ook bij dit thema geldt toekomstgericht handelen. Kijk verder dan alleen het hier en nu.

We moeten de drempel verlagen om te verduurzamen. Procedures moeten simpeler. Een investering in bijvoorbeeld zonnepanelen is voor veel inwoners een dure aangelegenheid maar het levert uiteindelijk wel een lagere energierekening op. Het is een eenmalige investering maar het komt wel elk jaar terug in de portemonnee. Je kan het zien als een vorm van armoedebestrijding.

Het thema dienstbare overheid is ontzettend breed en kan ook op meerdere manieren opgevat worden. Denk alleen al aan participatie, is participatie onderdeel hiervan of zou dit een apart thema moeten zijn. Bij een dienstbare overheid zien wij nog veel kansen voor de ambtelijke organisatie. Denk mee met onze inwoners en ondernemers. Kan bijvoorbeeld iets niet, denk dan actief mee met alternatieven. Dit heeft voor ons de focus. Bij participatie is het heel belangrijk dat we ons bewust zijn wanneer we wel en wanneer we niet participatie toepassen en op welke manier. Dit gaat met vallen en opstaan maar wij vinden wel dat nu in het voortraject duidelijke kaders meegegeven moeten worden om een zo succesvol mogelijk participatie traject te realiseren. Onze inwoners moeten zich gehoord voelen. Daar ligt onze focus.

Dus laten we aan de slag gaan met deze raadsagenda en wij hopen van harte dat dit instrument zal resulteren in een toegevoegde waarde aan onze rol als volksvertegenwoordigers.