Beste liberale vrienden,

De verkiezingen zijn achter de rug en het resultaat mag er zijn, we kunnen trots zijn! De grootste partij gebleven van Nederland en ook in Zeeland zijn we wederom gestegen.

Hoewel we in Goes nog steeds niet de grootste zijn, wat overigens voor al de vier grote steden in Zeeland geldt, mogen we toch zeer tevreden zijn. Als deze verkiezingen gemeenteraadsverkiezingen geweest zouden zijn komt de VVD op 7 zetels, gelijk aan de PvdA. Het CDA zou gezakt zijn naar 2 zetels.

Niet alleen het bestuur en de fractie maar ook individuele leden hebben zich de afgelopen weken ingezet om de Goese burger te overtuigen van het belang op de VVD te stemmen. Ondersteund door een delegatie uit Den Haag  is er ondanks het prachtige weer door velen tijd vrij gemaakt voor het liberale doel.

De  uitslag sterkt ons in de gedachte dat  onze landelijke speerpunten ook in Goes opgaan. Een kleinere slagvaardige gemeente met een gezond financieel beleid. Het stimuleren van de lokale economie o.a. door de bereikbaarheid van Goes te verbeteren en maximale aandacht voor de veiligheid van de inwoner van Goes.

De komende periode zal niet makkelijk worden. Ook Goes moet op de centjes passen. Een goede verdeling van de middelen is aan de orde.
Minder overheidsbemoeienis zal onze inzet blijven, zo vindt de VVD Goes het echt niet nodig dat mensen met een uitkering die vrijwilligerswerk verrichten hier een premie voor krijgen. Dat krijgt de werkende vrijwilliger toch ook niet! En dat gedoe met de welstandscommissie kan wat ons betreft ook eenvoudiger en sneller.
Het voortdurend pamperen van langdurig werkelozen met ambtelijke aandacht mag wat ons betreft stoppen, het is onbetaalbaar geworden. Natuurlijk vinden ook wij dat de echte hulpbehoevenden de hulp krijgen die ze nodig hebben.
Of de gemeentelijke lasten niet zullen stijgen valt in alle eerlijkheid wel te betwijfelen. De VVD fractie zal blijven strijden voor minimale stijging en wil zeker niet in de bovenste regionen terecht komen van het lastenlijstje van de Zeeuwse gemeenten. De komende begroting gaat dus nog heel wat hoofdbrekens kosten.

Mede namens het bestuur van de afdeling Goes dankt de VVD fractie u voor het vertrouwen waarop we in deze verkiezingen op mochten rekenen.

VVD fractie Goes

Dick van der Velde