Goes heeft de goede gewoonte om eens in de vier jaren op basis van een thema een jaar lang evenementen te organiseren die ingevuld worden door de plaatselijke bevolking. Dit is goed voor de sociale cohesie maar trekt ook bezoekers van buitenaf. Voor het spin-off effect van het evenement heeft de VVD speciale aandacht gevraagd. Net als de activiteiten van Goes Marketing dient ook dit evenement  financieel voordeel op te leveren voor de ondernemers en de gemeente.

 

De gemeenteraad draag 200.000 euro bij aan dit evenement. De organisatie zoekt aanvullende financiering bij sponsoren. Vanuit diverse politieke partijen kwamen er voorstellen om de bijdrage van de gemeente te koppelen aan de bijdrage van het bedrijfsleven.  Deze voorstellen kregen onvoldoende steun.

Het college van B&W heeft voor de organisatie van dit themajaar  twee ambtenaren en een trainee vrijgemaakt. De VVD stelt dat deze kosten toegerekend moeten worden aan het project. Het college was het hier niet mee eens en geen van de overige partijen in de raad steunde onze zienswijze.

Ad Schuurbiers