Op verzoek van de fractie van D66 heeft de raad in commissieverband zich afgelopen donderdag gebogen over de rekenkamerfunctie op de Bevelanden. D66 legt voor dat het wellicht een goed idee zou zijn om 1 rekenkamer voor de Bevelanden in te richten die onderzoek zou kunnen doen bij een individuele gemeente maar ook bij samenwerkingsverbanden zoals GR de Bevelanden. De VVD vind het plan sympathiek, vooral om dat het democratisch gehalte bij gemeenschappelijke regelingen niet hoog is, is dit een manier om toch vanuit de raden een vinger aan de pols te houden.

Echter gezien het feit dat op de Bevelanden alleen Goes een actieve rekenkamercommissie heeft, is de VVD van mening dat het plan voor nu een brug te ver is. Wel vindt de VVD het wijs de reacties van de andere raden af te wachten, zeker als het gaat on hun mening ten aanzien van het gezamenlijk initiëren van onderzoeken naar samenwerkingsverbanden. De commissie besluit dan ook de huidige situatie te handhaven en de reacties van de andere raden af te wachten.