Beschut werken nu wettelijk verplicht

In de gemeenteraad van Goes is het mogelijk maken van beschut werk al meerdere malen besproken. In de Participatiewet was tot op heden opgenomen dat de gemeente kan voorzien in beschut werken.

Lees meer >>

Opmerkingen bij de jaarrekening 2016 en de perspectiefbrief 2018

De jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat. Dit is op zich verheugend en we zijn blij dat we er dat jaar zo zijn afgekomen. Geconstateerd moet evenwel worden dat deze uitkomst voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan incidentele meevallers. Deze maken het verlies op de uitkomst van de lopende exploitatie meer dan goed. We spreken over per saldo van een bedrag van ongeveer € 1,8 mio aan incidentele meevallers.

Lees meer >>

Wolphaartsdijkse camping(s) kunnen verder

De raadscommissie over de uitbreiding van camping De Veerhoeve (en ’t Veerse Meer) had voor de VVD fractie niet meer gehoeven. De weg om zover te komen was al lang genoeg geweest.

Lees meer >>

Minder restafval in de grijze bak

Als wethouder kan ik heel veel onderwerpen bedenken waarover ik een weblog zou willen schrijven. Er is één onderwerp waarvan ik zeker weet dat het elke Goesenaar bezighoudt: verkeer!

Lees meer >>

Stoepkrijt

Het voor de vergadering toezenden van een motie. Via de mail al een groot aantal reacties van de diverse politieke partijen. De jongste inspreker ooit ( 8 jaar) tijdens de debatraad en ruime aandacht in de debatraad. Wat was de aanleiding????

Lees meer >>

Extra strook ringbrug

De heffingen van de Ringbrug belemmeren de doorstroming van het verkeer op Ringbaan West. Binnen enkele jaren zullen hier maatregelen nodig zijn om al te grote verkeersopstoppingen te voorkomen.

Lees meer >>

Klimaatbeleid (2)

Met het klimaatbeleid worden we dagelijks geconfronteerd. Er is sprake van een hype waar iedereen wordt gedwongen aan mee te doen. Voor een genuanceerde benadering lijkt volstrekt geen plaats. Indien je pleit voor een meer afgewogen benadering dan wordt je al snel neergesabeld als een Trumpist, of iemand die geen oog heeft voor de noden van deze wereld.

Lees meer >>

Klimaatbeleid, voor wie eigenlijk?

Op de raadsvergadering van 18 mei 2017 was de evaluatie van het klimaatbeleid aan de orde. Daarbij kwam een onderzoeksrapport naar de effecten aan de orde.   Voor veel partijen was dit aanleiding om weer eens uitgebreid in te gaan op de toestand van de wereld van pool tot evenaar. Daarbij werd wel erg makkelijk voorbijgegaan aan de resultaten van dit beleid.

Lees meer >>

Concept, ontwerp & creatie; Wigman Van Dijk