Klimaatbeleid, voor wie eigenlijk?

Op de raadsvergadering van 18 mei 2017 was de evaluatie van het klimaatbeleid aan de orde. Daarbij kwam een onderzoeksrapport naar de effecten aan de orde.   Voor veel partijen was dit aanleiding om weer eens uitgebreid in te gaan op de toestand van de wereld van pool tot evenaar. Daarbij werd wel erg makkelijk voorbijgegaan aan de resultaten van dit beleid.

Lees meer >>

Perspectief voor Historisch Museum De Bevelanden

Op 10 november 2016 werd door de gemeenteraad van Goes een motie aangenomen waarvan de opdracht op was dat het Museum een nader onderzoek moest doen naar de mogelijkheden om de exploitatie van het museum te bestendigen zonder verdere kostenstijging voor de gemeente.

Lees meer >>

Benoeming lijsttrekker VVD Goes

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD Goes op dinsdag 16 mei 2017 is huidig wethouder Loes Meeuwisse unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraad verkiezingen in 2018.

Lees meer >>

Nog geen harde toezegging dat kosten jeugdzorg dalen

De raadscommissie die de rapportage van de jeugdzorg van het 4e kwartaal 2015 besprak ging vooral in op inhoudelijke aspecten van de zorg en de inmiddels eerste verbeteringen in de administratieve processen.

Lees meer >>

Sociaal Domein binnen de begroting

Omdat er minder gebruik gemaakt wordt van persoonsgebonden budgetten hoefde de gemeente minder uit te geven aan de WMO maar dit werd vrijwel teniet gedaan door een overschrijding voor de Wet werk en inkomen.

Lees meer >>

Werkbezoek Wijkbedrijf Goes Zuid – Zo kan het ook!

De VVD (steun)fractie, inclusief de wethouder heeft een bezoek gebracht aan het wijkbedrijf Goes Zuid. Weer is het nut van deze werkbezoeken duidelijk geworden. In de raadszaal en via de raadstukken blijft het dikwijls een erg theoretisch verhaal.

Lees meer >>

Fractie of steunfractie lidmaatschap VVD Goes

Wilt u alles weten over het fractie- of het steunfractie lidmaatschap kom dan naar onze ledenvergadering op 16 mei a.s. om 19.00 uur bij Camping ’t Veerse Meer, Veerweg 71 te Wolphaartsdijk en laat u door de huidige fractie en steunfractie bijpraten.

Lees meer >>

De arbeidsmarkt in Zeeland

Raadsleden hebben met regelmaat raadscommissies waarin we worden bijgepraat over belangrijke beleidsterreinen. De arbeidsmarkt hoort hier zeker bij. Als VVD vinden wij het uitermate belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn.

Lees meer >>

Concept, ontwerp & creatie; Wigman Van Dijk